Göteborg får Urban Futures

Ett Göteborgskonsortium  bestående av Chalmers och  Göteborgs Universitet har fått förtroendet att tillsammans med MISTRA utveckla ett nationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Centret skall börja sitt arbete vid årsskiftet under namnet Urban Futures och vara ett tvärvetenskapligt forskningscentrum kring hållbar stadsutveckling som räknar med att samarbeta andra svenska städer och investerare inklusive internationella partners. Det göteborgska förslaget vann i kamp med konsortier från Stockholm och Malmö.

Förhoppningsvis tar Göteborgs politiker chansen att implementera en del av forkningsresultaten för den hållbara staden. Det skulle kunna leda till att utländska besökare väljer Göteborg före Hammarby Sjöstad, vilket i sin tur skulle gynna det västsvenska näringslivet och placera Göteborg på kartan för hållbarhet.

Det sitter i klistret


Jag fick frågan häromdagen varför får man inte lägga kuvert  bland kontors- och tidningspapper, de skall ju lämnas till förbränning och inte återvinnas. Svaret är att  klistret ställer till med problem i återvinningsprocessen, inte det gamla hederliga som man väter  utan det moderna självhäftande.  Tydligen är det så att det klistret skapar problem för pappersbruken.

Då kan man fråga sig, kan inte de som tillverkar kuvert ta fram ett klister som är självhäftande men som inte ställer till med problem vid återvinning? Vi som håller på med pappersåtervinning får avdrag av bruken om mängden kuvert i materialet överstiger en viss nivå. Så tills kuvert tllverkarna har löst problemet ska alla kuvert för säkerhetsskull läggas i den brännbara fraktionen.

Sophämtning på hög nivå


foto Peter Domini      Källsortering i Stáloluokta

I förra veckan fjällvandrade jag i Padjelanta , Sveriges till ytan största nationalpark. Jag gick mellan  Vaisaluokta och Stáloluokta,  en tripp på sju mil som tog fyra dagar.

Senast jag fjällvandrade var för 14 år sedan. Då gick jag oledat och sov i tält och tog med det uppkomna fasta avfallet ut igen. Denna gång blev det stugor, en del sköts av STF, medan  de som ligger inne i nationalparken drivs av samerna själva. Gemensamt för dem är att man har infört källsortering av gästernas avfall. Den brännbara fraktionen eldades upp på ort och ställe, men vad gör man  med askan ? Det framgick inte.  Övrigt material - i huvudsak förpackningar - flygs ut med helikopter till Ritsem eller Kvikkjokk. Har någon gjort en miljökonsekvensutredning på denna avfallshantering ?

All business is local


foto Peter Domini

Uttrycket "All business is local" kommer att få en ny mening om finansdepartementets  förslag om tillfälligt undantag för lagen om offentlig upphandling (LOU) går igenom. Förslaget går ut på att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa lagen när de köper tjänster eller varor från en juridisk person som de äger eller är medlem av. Om det går igenom skall det gälla från 1 juni 2010 till slutet på 2012.


Om jag inte missminner mig så har regeringen Reinfeldt uttryckt en rädsla för att det i finanskrisens och lågkonjunkturens spår  skulle uppstå protektionistiska strömningar mellan länder inom EU. Finansdepartementets förslag är just protektionistiskt om än på lokal nivå. Det snedvrider konkurrensen och vi skattebetalare  tillsammans med mindre näringsidkare riskerar att dra det kortaste strået.  

Inte nog med att man inte behöver tillämpa LOU, man skall dessutom kontrollera sig själv efter EG-domstolens rättspraxis enligt Teckal-kriterierna som stipulerar att "den upphandlande myndigheten måste utöva kontroll som den utövar över sin egen förvaltning".... !?

Blåst på konfekten


foto Peter Domini


Med förra årets segelsemester i färskt minne (lite blåsig i början men avslutades med en fantastisk högsommarvecka på Läsö) packade vi vår båt "Vaggsång" för ännu en skön segelsemester. Vi kom inte så långt förrän regn och blåst tog över och vi blev liggandes med en mängd andra båtar på Dyrön. Besättningarna i båtarna närmast oss hade precis som vi börjat sin semester och hade hoppats att junis högsommarväder skulle bestå. I stället tangerades ett sjuttio år gammalt regnrekord för juli i västra Sverige.

Vad gör då båtfolk mellan skurarna ? Pratar väder så klart och i dessa tider av mobilt bredband pratar vi inte om vädret i sig utan vilken väderleksportal på Internet som man kan  lita på. Är det smhi.se eller är det norska yr.no eller aftonbladets klart.se eller rent av Danmarks dmi.dk.? Frågan diskuterades livligt och jag kunde konstatera att det som avgjorde var om man är pessimist eller optimist. Pessimisten valde den sämsta prognosen medan optimisten valde det motsatta.