Kör med gamla sopor


Foto: Peter Domini

Den rubriken gick att läsa i gårdagens DI och handlade om hur finskägda bensinbolaget St1 via en unik patenterad teknik, Etanolix, gör etanol av avfall från bagerier och handel. Även hushållsavfall i form av bland annat förpackningar sägs vara råvara i deras process.

Mycket vågat tycker Christer Forsgren, ansvarig för Stena Metalls R&D-avdelning, att försöka göra etanol från hushållsavfall som kan innehålla många gifter för mikroorganismerna.

Han menar också att verkningsgraden är högre, liksom investeringen, för att göra biogas (rötning) jämfört med fermentering, för att göra etanol där verkningsgraden är lägre liksom investeringsbehovet. Vilket som är mest lönsamt beror på många faktorer men avsättning för rötresten respektive fermenteringsresten är nog viktigast utöver politiska styrmedel som bidrag, avgifter och skatter. Verkningsgraden för etanolproduktion genom fermentering av förpackningar som det står om i artikeln måste vara nära noll. Med förgasning skulle man kunna tillverka metanol med hög verkningsgrad och till rimlig kostnad, medan etanol är betydligt dyrare .

Några som redan kör på sopor är SJ och Stockholms lokatrafik, se bilden som är tagen vid spår 14 på Centralen I Stockholm. Har vi fått tillbaka Lort-Sverige?