När får vi Nobelpriset?1984 upptäckte brittiska forskare att det mot UV- strålning skyddande ozon lagret i jordens stratosfär minskat med närmare 40 % främst vid Antarktis. Redan 1970 hade man observerat en minskning men inte med så mycket som 40 %. Sedan tog det tio år innan man drog i nödbromsen och förbjöd Freon (CFC). Sverige genomförde en snabbavveckling av CFC 1995.

1995 fick tre herrar fick dela på Nobels kemipris efter banbrytande insatser för att förklara hur ozon bildas och bryts ned genom kemiska processer i atmosfären. Deras allra viktigaste bidrag är att de därigenom visat hur känsligt ozonskiktet är för påverkan av människans utsläpp av vissa föroreningar.

Stena har de senaste 15 åren enbart i Halmstad destruerat 3 miljoner kylmöbler. Vi har sammanlagt 9 anläggningar för kylmöbler runt om i Europa. Genom vår process förhindras enorma läckage av klimatskadliga gaser till atmosfären. Att så gott som allt material återvinns bidrar till minskning av uttaget av ny råvara, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp.
Miljönyttan med verksamheten i Halmstad uppgår till mer än 750.000 flygresor jorden runt varje år. 


Som sagt, när får vi pris?