När fantansin tar slut, vad blir det då ?


foto Peter Domini

”Avfall är det som finns kvar när fantasin tar slut” är ett uttryck vi använder oss av inom Stena. Men hos oss tar fantasin aldrig slut, man möts dagligen av nya innovationer av skiftande slag. Många helt onödiga och någon gång emellanåt dyker det upp en ”grej” eller tjänst som gör skillnad.
 
Några som tycks sakna fantasi är flertalet av kustsamhällena längs Bohuskusten, i alla fall när det gäller hantering av avfall från fritidsbåtar. Det tycks som om vi på semestern skall återgå till en primitivare form av liv, utan elektricitet och rinnande vatten och där det där med att sortera avfall, det tar vi och undviker vi helt och hållet.

Om hamnarna istället skulle införa någon form av källsortering, så kanske värdet av det insamlade och återvunna materialet kan bidra till  att sänka hamnavgifterna. Så lite kreativitet från Bohusläns hamnar när det gäller avfallshantering skulle göra skillnad.

En som inte saknade fantasi, är killen som jag såg på lunchen idag. Att bygga  om en gammal passbåt till en ”trike” kräver en hel del fantasi. Hur parkerar man en båt ?