Vad tycker kineser om Sverige?


foto Peter Domini

I veckan var jag på ett kort besök på Expo2010 i Shanghai, för att förbereda de två evenemangen Stena kommer att ha under sommaren i den svenska paviljongen. Det man slås av när män är på ort och ställe är mängden besökare. Antalet är nu uppe i mer än 300 000 personer per dag för expon och den svenska paviljongen har ett snitt per dag om 14.000 besökare med en toppnotering om 20.000 på en och samma dag. Detta innebär att till dags dato har mer än 400 000 personer passerat och om detta håller i sig kommer ca två och en halv miljon människor tagit del av den svenska utställningen.

Så vad tycker besökarna? Vad har de för intryck av sitt besök i den svenska paviljongen? För att ta reda på det har en av sponsorerna till uppgift att intervjua var tvåtusenfjärde besökare. För er som inte har möjlighet att besöka Expo kan ni se utställningen och följa det som händer kring den svenska paviljongen här.

Det är kvinnorna som bryr sig


foto Peter Domini

Det var inte oväntat att kvinnor bryr sig mer om klimatet än vi män. Detta går att utläsa i den undersökning som BLICC-företagen (Business Leaders Initiativ on Climate Change) företagen låtit Sifo genomföra. Det positiva man kan utläsa är att svenska folket gör medvetna klimatval i sina affärer. Med andra ord, de företag som inte förstår att möta det kommer vara de som förlorar i det långa loppet.

Vad säger då undersökningen?  Den visar bland annat att 55 procent har valt bort en produkt för att den inte är bra för klimatet. Att 77 procent är beredda att betala mer för en vara som är bra för klimatet. 62 procent tycker att det är viktigt för företagen att visa sin klimatpåverkan för att underlätta köpval. 24 procent tror att klimatmedvetna företag är mindre lönsamma. Och ska man attrahera bra arbetskraft anser 54 procent att det är mycket eller ganska viktigt att företagen visar sitt klimatansvar.

Ladda ner rapporten här.

Utnyttja trängselsystemet för soporna


Illustration Transportstyrelsen

I Stockholm växer sopberget samtidigt som politiker i de olika kommunerna i stockholmsregionen slår vakt om sina återvinningsstationer och har infört inpasseringskort på sina anläggningar. Detta retar miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton som menar att kommunerna måste samarbeta. Den bakomvarande orsaken är att i Stockholm går det 86 000 hushåll på en återvinningscentral mot 42 000 i Göteborg, 24 000 i Malmö och 14 000 i riksgenomsnitt.
Orsaken till detta är svårigheter att finna lämpliga platser för att bygga på i Stockholm. Ett annat problem är vem som ska betala. Tanken är den att hushållen ska lämna sitt grovavfall fritt då de betalar via renhållningstaxan medan företag och hantverkare ska betala. Att införa olika inpasseringssystem medför enbart ökad administration och kostnader samt skapar osämja mellan kommunerna.

Mitt förslag till stockholmarna är; använd ert befintliga system för trängselavgiften! Huvudparten av dem som besöker en återvinningscentral kommer med bil. Genom att sätta upp inpasseringskameror så registreras fordonen och man kan på så vis enkelt se om bilen är skriven på en privatperson eller på ett företag. Sedan gäller det bara att bestämma sig för vem som ska ha pengarna, de administrativa systemen är redan på plats.

Den som väntar på något gott.......


foto Danyang Fang

Nu har Expo 2010 i Shanghai öppnat och intresset är stort (för att inte tala om köerna in till själva utställningen). Om man funderar på att besöka Expo2010 är det säkrast att man utrustar sig med en stor portion tålamod. Man räknar med i snitt 350.000 besökare per dag vilket resulterar i att tiden för biljett och säkerhetskontroll kommer att vara omkring två timmar.

Väl inne på området får man räkna med att köerna till de mest populära paviljongerna som Kinas, Frankrikes, Schweiz', Tysklands, Japans och Danmarks är ytterligare två timmar. Vid den svenska paviljongen (bilden) köade man i ca en timme i helgen som gick.

Detta betyder alltså att man - innan man överhuvudtaget kommer in till någon av paviljongerna - får man vara beredd att köa upp till fyra timmar! Tur då att öppettiden är från tio på morgonen till tio på kvällen. Ett tips om man vill hinna med fler än tre paviljonger är att vara vid entrén klockan åtta på morgonen alternativt avsätta tre dagar för besöket.