Ola Skinnarmo är på väg!


foto Peter Domini


För ett par timmar sedan passerade  Explorer of Sweden mitt kontorsfönster, tänk om man hade fått följa med på äventyret som skall föra Skinnarmo mfl. till Provedynja på andra sidan Ryssland vid Berings sund. Expeditionens åtta medlemmar  utgörs av såväl svenskar som ryssar , även Dr. Neil Hamilton från WWF :s arktiska avdelning kommer att vara med. Temat för Expeditionen är "I Spåren av Nordenskiölds seglats - med miljön i fokus". Ola Skinnarmo vill med denna expedition visualisera den stora miljöförändring som sker - inte minst i den arktiska - på grund av den globala uppvärmningen. Följ äventyret på  Skinnarmos hemsida. Det tänker jag göra!

Miljöminister Carlgren skyller på andra!


foto Peter Domini

De Svenska miljömålen om klimat, hav, giftfri miljö och biologisk mångfald blir svåra att nå och, enligt miljöminister Andreas Carlgren, kan inte Sverige ensamt påverka målen.
Han har delvis rätt i det han säger, men att vi bara skulle kunna nå ett av de sexton målen - det om ett skyddande ozonskikt - beror inte bara på världen utanför Sverige. Svenskarnas insats för miljön har tyvärr stannat upp. När man frågar mannen på gatan vad han eller hon gör för miljön så blir ofta svaret "Jag källsorterar".

Uppenbarligen räcker inte det inte med att källsortera om vi ska uppnå sådana mål som god bebyggd miljö etc. I Sverige får vi ofta höra från våra myndigheter att vi är bäst i Europa inom miljöområdet, men det vet ju både du och jag vid det här laget att  statistik kan vara självuppfyllande (som man ropar får man svar). Det kanske är dags att se om det egna huset innan vi skyller andra för sådant vi borde kunna lösa med modern teknik.

Hur tänker juryn för Göteborgspriset ?Foton Göteborgspriset

Ja, då var det dags igen för tillkännagivandet av vilka som får Göteborgspriset för hållbar utveckling 2009.  De som tilldelats priset är trion Anna Kajumulo Tibaijuka, från Kenya , Enrique Penãlosa, från Bogotá samt Sören Hermansen  från Samsö i Danmark. Juryn har säkert gjort ett bra val, men att  gå ut med det  ett halvår i förväg gör att när det väl är dags för prisceremonin så har det mediala intresset svalnat. Jag tror att priset skulle bli mer internationellt uppmärksammat om det tillkännagavs på ett annat sätt.


Nu när priset har tioårs-jubileum är det kanske dags att ställa sig frågan om har priset fått samma status som Nobel- priset. Priset instiftades eftersom Göran Johanssons förslagtill Nobelstiftelsen om ett miljöpris inte togs emot som han hoppats. "Då gör vi la ett eget" sa Göran. Men några rubriker skapar Göteborgspriset knappast mer än i pristagarnas lokalpress.

Det kanske rentav är dags att tänka om och dela ut priset som stimulans till unga miljökämpar istället för som en bonus till de redan etablerade och framgångsrika.

Kungen var där


foto Peter Domini

I tisdags var det premiär för Svenskt Ekonomiskt Forum på Marstrand , Temat var 3X3 för  Det Goda Livet  med underrubriker som integration, entreprenörskap och ledarskap.Trehundra deltagare har under två dagar i Societetshuset  på Marstrand lyssnat till en mängd intressanta talare, namn som landshövding Lars Bäckström, Roland Andersson - regionstyrelsens ordförande , Therese Albrektsson, Veronica Hedenmark, Tony Fang, Kjell A Nordström fanns på talarlistan.

Kung Carl XVI Gustaf  inledde dag två med att tala om vikten av  få fram unga ledare och vilket ansvar den äldre generationen har i form av stöttning. Efter Kungen kom Robert Kusén och berättade om sin resa från verkstadsgolvet till där han är idag som ledningsstrateg i Södertälje kommun. Från Sydafrika kom Keith Coats  med en intressant inblick i de globala trenderna och hur de påverkar affärer och ledarskap. Seminariet anordnades av Marstrandstopover och förhoppningsvis kan detta bli en årligen återkommande arena  för möten och nätverkande och - inte minst - inspiration.

Sverige visar upp sig i Shanghai


foto Peter Domini Shanghai räknar dagarna                                            


Aldrig någonsin har en världsutställning varit så stor som den som skapas i Shanghai just nu. På 5,28 kvadratkilometer kommer 198 nationer visa upp sig under sex månader nästa år. Utav dessa 198 nationer är det 40 som bygger egna paviljonger däribland Sverige. Temat för Shanghai Expo 2010 är Better Citty, Better Life  där Sverige står för Spirit Of  Innovation.

Meningen från Sveriges sida är att visa upp sig som ett land varifrån många innovationer kommit genom åren. Paviljongen som ritats av Sweco lever verkligen upp till det svenska temat. Samtidigt som den speglar vår vackra natur så visar den att den svenska innovationsförmågan är större nu än någonsin. Arrangörerna räknar med ca 70 miljoner  besökare under perioden, man får uppfattningen när man går på stan, att för Shanghaiborna är detta lika stort som OS var för Beijing.

Ska du till Kina var feberfri

foto Peter Domini

I går morse landade jag på Shanghai Pudong International Airport. Innan vi fick tillåtelse att lämna planet tog man temperaturen på samtliga pssagerare! Där kommer fyra män i vita skyddsoveraller och munskydd utrustade med värmekamera och någon form av kontakttermometer. Jag var lite orolig för min temperatur eftersom luftkonditioneringen inte fungerade på Finnairs Airbus . 32 grader i kabinen påminner lite om en sauna, det passar väl finnarna bra förmodar jag.
Jag skall vara i Shanghai i tre dagar för ett projektledarmöte gällande världsutställningen 2010 som hålls i Shanghai under sex månader nästa år.