Stena Recycling en del i det hållbara samhället


Foto Stena Recycling

Tidigt på söndagsmorgonen den 4 december grundstötte ett Panamaregistrerat fartyg utanför Kalmar. Fartyget tog in vatten och räddningsledningen förstod att det var bråttom att  bogsera in fartyg till kaj och sanera det på förorenat vatten. Larmet gick till Stena Recycling i Nybro, som har dygnet runt-beredskap för att hjälpa kunder med olika typer av saneringstjänster.  När väl fartyget kom till kaj fanns Stena Recycling på plats för att påbörja saneringsarbetet. Efter 15 timmars arbete med att suga upp det oljehaltiga vattnet ur bland annat maskinrummet, kunde man konstatera att inget läckt ut i havet.

De omhändertagna föroreningarna transporterades sedan till Stena Recyclings behandlingsanläggningar. Efter olika typer av behandling är vattnet renat och kan släppas ut i havet igen, medan oljan kommer tillbaka in i kretsloppet som bränsle i industriella förbränningsugnar.  Genom ett gott samarbete mellan de olika aktörerna kunde olyckans omfattning begränsas till ett skadat fartyg.