När olyckan är framme


foto Peter Domini                          

En kollision mellan det maltesiska fraktfartyget Golden Trader och det belgiska fiskefartyget Vidar inträffade utanför danska Thyborön den 10 september. Resulterade bland annat i ett stor utsläpp av tjockolja. En del olja har tagits upp till havs, annat har kletat ner på stränderna på Tjörn.

Oljan har förts av strömmar från den jylländska västkusten till Tjörn utan att upptäckas på vägen. Och att underrättelser från den danska kustbevakningen inte lästes tillräckligt snabbt av den svenska motsvarigheten har inte gjort saken inte bättre.

Det pågår ett svårt och tidsödande arbete med att sanera kobbar och skär utefter Tjörn, ett arbete som lär pågå långt in på nästa år. Den upplockade oljan är förorenad av allsköns bråte som drivit i land, för havet används fortfarande av många som ”soptipp”. Oljan lastas över i tankbil och faktas till vår anläggning i Skarvikshamnen  där tankbilarna rullar in i stort sett dygnet runt.

- I processer skiljer vi först ut vattnet från oljan. Vattnet renar vi i vår biologiska vattenreningsanläggning och kan sedan släppa ut det i havet igen. Den renade oljan kan sedan komma tillbaka till kretsloppet och användas som ett bränsle i olika industriella ugnar, inte minst till i cementindustrin, säger Glenn Wernäng, platschef.
 
Miljönyttan med att kunna återföra oljan till kretsloppet våra är stor. För varje ton olja som kan användas igen undviker man utsläpp motsvarande cirka 500 kg koldioxid. Till dags dato har vi tagit emot 450 kubik olja och 50 ton oljeförorenat skräp.

Andreas Carlgren städades bortFoto: Peter Domini

Miljöminister Andreas Carlgren städades bort och ersattes av Lena Ek dagen efter att han gått ut med ett pressmeddelande där han kallade representanter för näringslivet till ett möte om hur man skall komma tillrätta med nedskräpningen i samhället.

- Vi har förbud mot nedskräpning och producentansvar för förpackningar, men det kan behövas ytterligare åtgärder. Därför bjuder jag in branschen för att diskutera hur vi gemensamt kan komma tillrätta med nedskräpningsproblemen, säger miljöminister Andreas Carlgren i pressmeddelandet.

- Att minska nedskräpningen är ett gemensamt ansvar, för den enskilde, för myndigheter och producenter av de produkter som skräpas ned. För konsumenten måste det vara tydligt att det inte är tillåtet eller accepterat att skräpa ned, hur och var skräp ska slängas, och konsekvenserna av att inte göra det, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Mötet  hålls den 11 oktober 2011 på Miljödepartementet.

Inbjudna företag är 7 Eleven, Camel, Cloetta/Fazer, Coca-Cola, GB/Unilever, L&M, Marlboro, Mars, McDonald's, Swedish Match och Wrigley's. På mötet kommer även Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren och Håll Sverige Rents VD Anna Linusson att medverka.

Frågan nu är om den nya miljöministern Lena Ek plockar upp frågan och genomför mötet.
En sak är säker. Om soptunnorna (som den på bilden fotograferad i centrala Stockholm vid 18 tiden igår kväll) inte töms, så hamnar skräpet på gatan.
Inför en pant på engångsförpackningar typ dryckesmuggar etc. så löses en del av problemet.