Det gäller att hushålla med resurserna


Foto Peter Domini

I förra veckan var jag på ett projektmöte i ett vårlikt Lissabon. Mötet handlade om "Eco Innovation Policies för avfall och återvinning "och är en del av ECOPOL som är ett projekt där sex europeiska länder deltar med syfte att främja transnationellt samarbete för utveckling och implementering av eco-innovativa verktyg och policies.

Mötet hölls dagen efter det att Portugal hade bestämt sig för att be EU om hjälp med finanserna, vilket kommer att betyda omfattande sparprogram inom alla områden. Mötet var det första i en serie och skall vara avslutat om tre år det leds av  Lahti Science & Business Park. Länder som deltar, förutom Finland och Sverige, är Österrike, Tyskland, Grekland och  Portugal. Den svenska delen av projektet sköts av SP, och min roll är att delta som expert med lång erfarenhet från praktisk avfallshantering. Mötet handlade om att sätta agendan för det fortsatta arbetet för att det skall bli så givande som möjligt, portugiser och greker ville fokusera på  avfallsminimering medan vi  från Norden ansåg att det kanske vore bättre att börja med  åtgärder för att minska mängden avfall som läggs på ”tippen” då merparten av avfallet i Grekland och Portugal tycks hamna på tippen istället för att materialåtervinnas.

Finns det ett samband med att man slösar med naturens resurser och dålig ekonomi? Troligtvis.