Hållbar kapitalism - vad är det?


Foto Peter Domini


Jag har varit på semester i Grekland , ett land som enligt expertis levt över sina tillgångar och som nu måste ta konsekvensen av den politik som förts genom åren. Givetvis märks det även på semesterorter, byggen som avstannar, 15- 20 % rabatt på restaurangerna etc.
Grekland är ett land med många öar varav de flesta är bebodda samt har bilism. Att i ett sådant land bygga upp en väl fungerade insamling av uttjänta fordon enligt ELV direktivet kanske inte är så lätt, men att inte ta hand om sina ”skrotbilar” är också ett slöseri.

Efter att ha haft en skön vecka med sol och bad så var jag på Handelshögskolan i Göteborg i går. Där gav Al Gore med flera sin syn på hur kapitalismen skulle rädda jorden och där  ”value” var det mest förekommande ordet. Det hela avslutades med en öppen föreläsning med temat ”Marknadsföring för ett hållbart samhälle – hur gör man?”  Under den föreläsningen presenterades bland annat Naturliga Stegets fyra systemvillkor. Dessa kom jag i kontakt med för 20 år sedan då de presenterades av sin upphovsman Karl Henrik Robèrt  och vi har använt oss av dem i kommunikation med våra kunder. Att handelsstudenter får lära sig dem är ju gott och väl men det som oroar mig är att det är få som lever efter dem.

Vi svenskar tycks nöja oss med att källsortera. Längre sträcker sig inte gemene mans miljöengagemang.

Riksbankens val ifrågasätts

Jag tror att det var Einstein som myntade  uttrycket ”Människans förmåga att skapa överstiger vida dess förmåga att förutse konsekvensen av vad den skapat”.
Nu vill författaren Nassim Nicholas Taleb som skrivit en bok om finanskrisen The Black Swan,  att de som förlorat pengar under krisen skall stämma den svenska Riksbanken för att den tilldelat Nobelpriset i ekonomi till personer vars ekonomiska teorier sänkt den globala ekonomin.

Om den iden tas upp så blir nästa fråga vem som skall stämma Nobelstiftelsen för att den delat ut pris till kemister vars arbete resulterat i  ämnen typ klorerade kolväten som läckt ut i näringskedjan och vållat stora problem. Naturligtvis är  det ett  helt orealistiskt scenario, men det kanske är dags  för Nobelstiftelsen att tänka nytt och vidga sina kriterier till att även innefatta upptäckter om konsekvensen av vad andra skapat. En kandidat till Fredpriset skulle den sedan länge bortgångna ekologiska ikonen Rachel Carson ha varit.