Brännhet debatt i EnglandBiffas förre VD Peter Jones är numera rådgivare till den engelske miljöministern och Londons borgmästare Boris Johnsson. Jones anser att hushållens avfall skall förbrännas i stället för att, som nu, materialåtervinnas. Han anser att dagens engelska system för insamling och hantering av hushållens sopor gör mer skada än nytta för klimatet.

Han får medhåll av Boris Johnson som anser att dagens system med återvinningskärl på stan är "stupid" med motiveringen att folk blandar materialen på ett sådant sätt att det inte lämpar sig för återvinning. Samma problem har vi här i Sverige. Vi har ännu inte förstått skillnaden mellan en äggkartong och en dagstidning eftersom många av oss trots femton års information lägger dem i samma behållare med motiveringen: Det blir ju ändå toapapper av det!

Medlaren har nått en lösning på pappretKrister Nilsson tillsattes i höstas för att lösa konflikten mellan kommunerna och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Nu kommer deras förslag på en smart lösning. FTI vill att branschens entreprenörer skall tillhandahålla s.k. fripunkter där näringsidkare kan lämna sina förpackningar. Där ska också hushållen kunna lämna förpackningar som i dagens läge  på grund av storlek inte får plats i FTI s containrar.

FTI går nu ut och vill teckna avtal med entreprenörer om att dessa utan ersättning skall tillhandahålla ett system med ca 300 insamlingsplatser i landet. FTI menar att man gör branschen en tjänst och att materialet kommer att finansiera verksamheten. Höstens prisutveckling har ju klart visat på osäkerheten på värdet på detta material varför det skulle förvåna stort om man lyckas med detta.
Krister Nilsson kanske skall vara beredd på att göra om sitt  uppdrag.

Vad gör man en gråmulen helg i januari?Kollar på film. Den film som fångade mitt intresse heter ”The Great Global Warming Swindle”, en dokumentär av Martin Durkin. I filmen uttalar sig en mängd olika vetenskapsmän, professorer, före detta medlemmar i IPPC m.fl. De hävdar kategoriskt att Co2 inte förorsakar ett varmare klimat på jorden. Huvudorsaken till den ökade temperaturen på jorden skulle, enligt dessa herrar, inte bero på mänsklig aktivitet utan på att strålningen från solen varierar. Efter att ha sett filmen tänkte jag att visst skulle det kunna vara en del av orsaken, men jag tycker att det spelar mindre roll i dagens läge. När nu äntligen jordens länder har fått en fråga som man kan samlas kring, kanske det mer är en fråga om politik av global karaktär och då är det inte lika viktigt att veta den exakta orsaken.

Kanske är det en möjlig väg för det globala samfundet att skapa former för att lösa även andra, för mänskligheten viktiga, frågor?

Dåligt för miljön men bra för toleransenJag har under hösten deltagit i ett antal seminarier där klimatfrågan varit huvudtemat.
Naturskyddsföreningens höstmöte handlade om att minska utsläppen genom att spara energi och då främst kol. Naturvårdsverket samlade 1 200 personer till en klimatdag där man redovisade en undersökning om svenskars klimatpåverkan. Vid båda tillfällena sa man att vi svenskar inte kan fortsätta att resa till Thailand i så stor utsträckning som vi gör idag.
 
Men har någon räknat på den totala effekten av resandet? På att sol och bad är en bra medicin mot vinterdepressioner? Att vi skapar välstånd samtidigt som vi får en större förståelse för andra kulturer och religioner? Det i sin tur ökar vår tolerans och förhoppningsvis leder det till en bättre värld för kommande generationer.