Lidköping först i världen?


I fredags invigdes världens första anläggning (enligt utsago) för produktion av flytande biogas i Lidköping. Det är ett samarbete mellan Swedish Biogas International, som står för produktionen av biogas och Göteborg Energi som som ser till att gasen renas från koldioxid och kyls ned med flytande kväve till minus 163 grader Celsius. Gasen uppnår då en fordonskvalitet som till 97 procent består av metangas. Den tredje partnern är Lidköpings Kommun som är den kommun i Sverige som använder mest fordonsgas/capita.

Huvudelen av råvarorna till biogasproduktionen är vegetabiliska restprodukter från den lokala livsmedelsindustrin samt restprodukter från etanolproduktion och spannmålshantering. Anläggningen levererar även ett biogödsel till det lokala jordbruket. Kapacitet är cirka 60GWh vilket motsvarar bränsle till ungefär 200 lastbilar i brukstrafik eller 6000 personbilar som kör 1700 mil per år. Detta i sin tur innebär att man minskar bidraget till växthuseffekten med 16 000 ton koldioxid per år. Gasen levereras till Fordonsgas Sverige AB som är sveriges första svanenmärkta leverantör av fordonsbränsle.

Anläggningen har varit i drift ett antal månader och redan rönt ett stort internationellt intresse och som någon sa på seminariet som var före invigningen: ”Det kommer att behövas många olika lösningar för att tillfredsställa framtida energibehov när oljan tagit slut”. Nu gäller det att myndigheterna är öppna för nya lösningar när det gäller insamling och hantering av matavfall från såväl näringar som hushåll.