Belöna dem som lever klimatsmart?Snöfritt i fjällen  Foto Peter Domini

Kriser kommer och går, men en del problem består. De senaste veckorna har den mediala fokusen riktats mot Grekland vilket har resulterat i oro på världens börser. I Thailand har stora delar av landet översvämmats med dödsfall och stora miljöskador som följd. I Sverige har vi inte haft så lite snö vid denna årstid sedan 1904, männiksor svälter på Afrikas horn.
Listan på kriser kan göras lång men en sak är säker. Kriser går oftast över.

Något som däremot inte går över är mängden växthusgaser i atmosfären. Att vi slagit utsläppsrekord är det få som har uppmärksammat, vilket i sin tur pekar på att klimatfrågan tycks ha fallit bort från dagordningen. En ljusglimt, enligt en studie från Max Planckinstitutet, visar på att vårt bidrag per person av växthusgaser minskar med åren. Toppen nås vid 60 år enligt de studier som gjorts i U.S.A. för att därefter avta. Varför inte koppla ihop pensionen med klimatpåverkan och belöna dem som lever klimatsmart? Kanske skulle vi rentav börja belöna alla som lever klimatsmart? Dags för nytänk!