Ibland händer det oväntade


Foto Peter Domini  Vaxholmsbåt 

I söndags var det 200 år sedan Charles Darwin föddes, jag tänkte på honom häromkvällen när jag var på väg till ett möte med Ingenjörer för miljön för att lyssna till ett föredrag  av Håkan Nordin. Vad har det med Darwin att göra undrar du? Jo, Darwin var ju den som utvecklade evolutionsteorin " den som är mest förändringsbenägen överlever ".

Jag hade precis kommit innanför dörren på Hotel Continental i Stockholm där mötet skulle hållas, när jag hörde någon ropa mitt namn med tillägget "vad f-n gör du här?" Han som ropade var en gammal affärsbekant från Länsförsäkringar, som driver en mycket framgångsrik kampanj tillsammans med  Håll Sverige Rent och Stena Recycling för att ta hand om lantbrukens farliga avfall, och innan jag viste ordet av var jag inbjuden till en kväll med "reker" och en skärgårdstur. Vad tror ni jag valde? En sak är säker: Jag överlevde.

Sustainability - hållbar eller behålla?Foto Peter Domini Välstekt fisk


I helgen brann vår fiskaffär ned till grunden. På Björkö där jag bor har vi ett fåtal  platser där människor  möts spontant. Fiskaffären var en sådan plats; trång, välsorterad och med en liten uteplats där det alltid stod en termos med kaffe och en burk med kakor.
Den låg i hamnen bland andra sjöbodar och hur brandmännen klarade de andra bodarna från att fatta eld är ett under. Tankarna kring tolkningen av engelskans "sustainability" - hållbart eller behållande - blev väldigt konkreta i lågorna från branden.

Vi som träffades där varje fredag efter jobbet för att göra våra inköp av havets läckerheter, var träffs vi nu?

Renault först ut med skrotningspremieAnnons i GP 16/5


Renault är det första bilföretaget i Sverige som inför en skrotningspremie på 20.000 kr, beloppet kommer att dras av vid köp av ny bil av märket Renault förutsatt att man skrotat  en bil som har varit i ens ägo i minst tre månader och att den är tio år eller äldre och att man kan uppvisa ett skrotningsintyg.


Eftersom Renault är det enda bilföretag i nuläget som erbjuder detta är risken stor att konsumenterna kommer att tolka det som en rabatt. Initiativet är väl menat, men  frågan kvarstår om det inte ändå är så att det behövs ett mer samlat grepp från branschen eller allra helst från staten, för att få hjulen att snurra. Skillnaden mellan detta initiativ och det
tyska är att det sistnämnda handlar om att via statskassan stimulera till ökad konsumtion av bilar oavsett märke, som ett led i att mildra effekten av lågkonjunkturen. För Sveriges del skulle ett liknande upplägg ge enorma samhällsvinster enligt en rapport från  WSP, skulle samhällets vinst uppgå till tio miljarder om man skrotar bilar tillverkade för 1996. Vad väntar myndigheterna på kan man undra?

När kommer vårt ekosystem att kollapsa?


Foto Peter Domini  Will Steffen                                                                  

Så skulle man kunna sammanfatta det föredrag  som hölls av professor Will Steffen på Ekocentrum  nu på eftermiddagen. Will Steffen är Executive Director Climate Change Institute  vid Universitetet i Canberra , Australien. Han har bland annat varit med i TVProgrammet  Planeten och är känd som den forskare i världen som bäst formulerar vår tids utmaningar .
Det som främst intresserar honom är sambandet människa - miljö och hur detta samband har bytt skepnad i den geologiska tidsålder,  då vi människor utgör en geofysisk kraft på planeten. Han kallar den era jorden befinner sig i som den Anthropocena. Där allt tyder på att den livsstil västvärlden anammat och som länder typ Kina , Indien och Brasilien nu eftersträvar att härma leder till kollaps.  För att undvika detta anser han att det är hög tid att humanister , filosofer, teologer ger sig in i debatten för att finna vägen till det hållbara samhället. Har dessa grupper gett upp hoppet eller vad är det frågan om?

Nya regler för skrotning av fartyg


Bild GRID


Efter många års förhandlande verkar det som om  Sjöfartsorganisationen IMO i samarbete med ILO och Basel Convention denna vecka i Hong Kong träffar en överenskommelse om hur framtida fartygsskrotning ska gå till. Greenpeace har under flera års tid drivit kampanjer mot hur skrotning av fartyg bedrivs i Indien, Pakistan och Bangladesh. Man har till och med lyckats förhindra att det franska hangarfartyget "Clemenceau" blev skrotat i Indien. Opinionen tvingade franska staten att ta tillbaka det för att skrota fartyget i Europa,närmare bestämt i England där ett par hundra nya jobb skapas nu.

Reglerna kommer inte bara att gälla skrotningen utan även hur framtida fartyg skall konstrueras för att underlätta framtida miljöriktig återvinning. Fartygen som sänds till skrotning skall ha en förteckning över vilka "skadliga" ämnen som finns ombord. Skrotningsföretagen i sin tur måste  utfärda en  återvinningsplan för hur respektive fartyg kommer att skrotas. Parterna uppmanas att vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att "fartygsåtervinnarna"  uppfyller reglerna.

En sak är nog klar: Fartyg som ägs av EU stater typ marinen  kommer att skrotas inom EU, vad som sker med alla andra återstår att se.

Medverka inte till elektronikdumpning!


Foto Peter Domini Stena Technoworld, Tjeckien                                            

Dagens artikel i DI " Dyrt för företag att slänga datorer" tycker Henrik Nilsson på företaget Inrego  "att datorerna som slängs med lätthet skulle kunna användas i många år till".  Den stora frågan är vem skulle använda dessa datorer här hemma? Kravet på snabbare och större datorer gör att de gamla snabt blir föråldrade.  Risken är att det  stora flertalet går på export till utvecklingsländer, typ Nigeria och Indien,  där de  oftast hamnar på så kallade "junk-markets "där folk utan  kunskap  och skydd för miljöskadliga ämnen plockar "russinen ur kakan". Detta misstänker organisationen Swedwatch, som har undersökt exportstatistiken för elektronik till utvecklingsländerna.

Så min uppmaning till ansvarsfulla företag och myndigheter i Sverige, lämna den gamla utrustning till seriös återvinning. Glöm inte bort att informationen på en hårddisk kan läsas även om den raderats, därför är det viktigt att den destrueras på rätt sätt.

I bland måste vi flytta på oss

Samhällen växer och ibland måste vi flytta på oss, det är resultatet av att många av våra anläggningar har funnits länge. Att samhällen ändrar karaktär med åren och att nya bostadsområden behöver byggas måste ses som något positivt.

Vi strävar alltid efter att ha goda relation till våra grannar, att vår verksamhet förorsakar transporter och att den inte heller är helt ljudlös tillhör verksamhetens natur. Många av våra anläggningar har  med dagens mått en central placering men så har det inte alltid varit det som har skett är att man tillåtit bostadsbyggande många gånger allt för nära våra anläggningar. Det leder ibland till onödiga konflikter, som kan undvikas om stadsplanerarna följer de regler som gäller. Ibland går inte det och då vill man att vi flyttar på oss som i Växjö.

Fler höjer rösten för en skrotningspremie

Stockholms Handelskammares VD Peter Enghardt tar upp frågan om att införa en  skrotningspremie för uttjänta bilar i en debatt artikel i tidningen Ny Teknik. Hans motiv till ett återinförande av premien handlar om att gamla bilar släpper ut 2-3 gånger mer koldioxid per mil. Detta är inte någon nyhet för regeringen, ett flertal utredningar har gjorts i frågan och alla har kommit fram till samma resultat. Det vill säga att det vore bra att få bort dessa fordon. Jag tror dock att regeringen helt enkelt att har bestämt sej för att det här inte är en fråga för staten utan det får marknadens aktörer lösa.

Bilskrotningsbranschen går en dyster framtid till mötes. Inte nog med att gamla bilar försvinner till Afrika. Sedan kronan började  försvagas så har exporten av begagnade bilar till våra grannländer dessutom ökat. Den har till och med ökat så mycket att Bil Sweden ser den som en lättnad för den annars så pressade bilhandeln. Konsekvensen  blir troligen att det i framtiden blir färre som ägnar sig åt yrket att skrota gamla bilar.